Studiehuis 1

Onderwijsvernieuwingen zijn blijkbaar altijd met een flinke portie ideologie beladen, zo ook bij het studiehuis. De allesoverheersende gedachte om deze ingrijpende verandering in te voeren was blijkbaar dat jongeren beter moeten worden voorbereid op het hoger onderwijs in de voorafgaande schooljaren.

In hoeverre docenten de ommezwaai naar de nieuwe werkwijze zouden realiseren, bij een groeiend lerarentekort, kwam onvoldoende aan de orde. Ook werd met de verschillende geaardheid van jongeren geen rekening gehouden. De een gaat nu eenmaal gemakkelijker zonder stok achter de deur naar school dan de ander, die meer past in een schools systeem.

De effecten van het bindend studieadvies aan de universiteit van Leiden laten zien dat studenten, die onder het oude VWO-systeem zijn opgegroeid, zeer wel tot resultaten in het hoger onderwijs kunnen komen. Daarom is het onbegrijpelijk waarom het studiehuis bij alle scholen in de Tweede Fase is ingevoerd.

Zou het niet beter en logischer zijn ouder en leerlingen de keuze te laten of zij naar een studiehuis-school willen gaan dan wel naar een school met het oude systeem, eventueel met een aangepast vakkenpakket. Het lijkt mij een goede vorm van marktwerking en het zou onze liberale minister van Onderwijs niet misstaan die mogelijkheid alsnog te creëren. Geen dwangconsumptie dus, maar keuzevrijheid.

Wie de zwakke verdediging van mevrouw Visser 't Hooft heeft aangehoord moet deze oplossing, die het studiehuis voor de geschikten en liefhebbers laat bestaan, ondersteunen. Dus ook de politiek