Schrijvers en politici in debat op festival

De schrijvers György Konrád, Dubravka Ugresiç en museumdirecteur Rudi Fuchs doen mee aan een nieuw literair, cultureel en politiek festival met de titel Essay International, dat morgen en het hele komende weekeinde in Felix Meritis in Amsterdam wordt gehouden. Nationale en internationale essayisten, schrijvers en politici zullen over uiteenlopende culturele en poltieke zaken in debat gaan.

Het openingsdebat, met onder meer hoogleraar sociologie Abram de Swaan, gaat over de noodzaak van een `nieuw beschavingsoffensief', als reactie op de maatschappijhervormingen uit de jaren zestig. Ook essayist Paul Scheffer (NRC Handelsblad) en dichter en schrijver Michael Zeeman (de Volkskrant) doen daaraan mee. De voertaal van de meeste debatten is Engels, omdat er veel buitenlandse sprekers meedoen, bijvoorbeeld aan het debat over `Cultuur en buitenlands beleid' op zaterdagmiddag 11 december. Fuchs, die ooit pleitte voor een Nederlandse minister van cultuur, voert daar het woord.

Op zaterdag komt ook het nationalisme in de literatuur aan de orde: vormt de `republiek der letteren' een internationale gemeenschap? Ugresiç spreekt daarover evenals de Franse auteur Pascale Casanova. Konrád en Scheffer spreken zaterdagavond over de vraag of er ooit nog een eind aan de burgeroorlogen in Europa komt, in het debat `Retour Sarajevo'. Konráds boek De oorlog in Joegoslavië wordt zondag gepresenteerd. Ivan Wolffers' boek Gekleurd Nederland wordt zaterdag gepresenteerd, door oud-minister van justitie Winnie Sorgdrager. Dan houdt De Swaan ook een lezing over culturele elitevorming.

Een aantal debatten wordt in het Nederlands gevoerd, zoals zaterdag dat over `Schrijver en werkelijkheid', waarin een Nederlandse en Vlaamse schrijver met elkaar in gesprek gaan. Op zondag is er in het Nederlands een debat `Over de noodzaak van godsdienstverachting', naar aanleiding van de lezing tegen de godsdienstverachters (zoals Rudy Kousbroek) die de bekeerde dichter Willem Jan Otten onlangs hield. Ook zijn er films, onder andere een documentaire over Günter Grass, die morgen in Stockholm de Nobelprijs voor literatuur in ontvangst neemt.

Inl. Felix Meritis, (020) 6231311. Programma: www.felix.meritis.nl