Pensioenreparatie uitgebreid

Werknemers die in het verleden waren uitgesloten van de pensioenregeling van hun werkgever kunnen hun pensioenrechten alsnog claimen over een periode van 20 tot 30 jaar. De Hoge Raad heeft in een arrest bepaald, dat gehuwde vrouwen en deeltijders die destijds waren uitgesloten alsnog voor pensioenreparatie in aanmerking komen.

De uitspraak van de Hoge Raad is het slot van een jarenlange rechtsgang. In 1994 bepaalde het Europese Hof in Luxemburg al dat de betrokken groepen voor pensioenreparatie in aanmerking komen. In Nederland werd toen uitgegaan van een reparatie over een periode van ten hoogste vijf jaar. Door het arrest van de Hoge Raad is die periode aanmerkelijk verlengd. Tot 1992 waren bij veel bedrijven gehuwde vrouwen en deeltijdwerkers uitgesloten van deelname aan het pensioenfonds. De betrokken groepen kunnen nu pensioenreparatie vragen. In 1994 schrokken de pensioenfondsen hevig van de uitspraak van het Europese Hof, omdat de fondsen miljardenclaims verwachtten. Het aantal claims is echter beperkt gebleven. Vrouwen die alsnog pensioenrechten willen claimen moeten wel kunnen aantonen dat zij in een bepaalde periode bij de werkgever gewerkt hebben.