OVERZICHT

Overzicht van alle wachtlijsten in de zorg waarvan cijfers bekend zijn. Voor veel instellingen geldt dat het aantal wachtenden onbekend is. De registratie laat te wensen over. De gemiddelde wachttijd wordt meestal wel gegeven. Deze is gebaseerd op gegevens van de instellingen zelf. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt zoveel mogelijk bij waar wachtlijsten zijn, maar beschikt niet over een totaaloverzicht. Vanuit het Wachtlijstfonds wordt vijf jaar lang 130 miljoen gulden gegeven aan ziekenhuizen en Riaggs. Voor ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg is jaarlijks ruim driehonderd miljoen gulden beschikbaar voor het aanpakken van de wachtlijsten.

(Meer wachtlijsten op de pagina's 2 en 3)