Organisaties

Een overzicht van organisaties van en voor patiënten. Adressen en websites:

www.spin.nl Deze site bevat een alfabetische lijst met links naar alle patiëntenorganisaties in Nederland. Verder bevat de site nieuws over hulpverlening, gezondheidszorg en de wachtlijstproblematiek.

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten (LIP) Telefonische helpdesk voor patiënten en organisaties met klachten of vragen over de gezondheidszorg. Het LIP verwijst mensen soms door naar regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg. Kaap Hoorndreef 58, Postbus 9101, Utrecht, (030) 266 16 61.

Ombudsman Zorgverzekeringen Bemiddeling bij klachten op het gebied van de Ziekenfondswet of particuliere ziekenfondsverzeringen. Bordewijklaan 10, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, (070) 333 89 00.

Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie Behartiging van de belangen van aangesloten patiëntenverenigingen en bevordering van samenwerking en communicatie tussen deze organisaties onderling.

Churchilllaan 11, Utrecht,

(030) 297 03 03,

npcf@npcf.nl.

Werkverband Organisaties Chronisch Zieken Platform van vijftig landelijke patiëntenorganisaties voor chronisch-somatische zieken. Het behartigt de belangen van deze groep door wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Van Dommelenhuis, vijftiende etage, Postbus 8459, Utrecht.

(030) 296 64 00.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Publieksinformatie voor wettelijke regelingen in de gezondheidszorg. Sir Winston Churchilllaan 366-368, Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk,

(070) 340 78 90.

Stichting Transplantatie Nu Stichting die in haar voorlichting over orgaandonatie de beleving van patiënten centraal stelt. Stichting Transplantatie Nu organiseert ook Transplant Ere Dagen, waarbij orgaandonoren in het zonnetje worden gezet. Groot Hertoginnelaan 24, 1405 EE, Bussum, (035) 691 21 28.