Nicaragua vs. Honduras

Nicaragua heeft gisteren een dispuut met buurland Honduras over de grenzen van de territoriale wateren in de Caraïbische Zee aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag voorgelegd. De landen zijn het oneens over een stuk zee van 130.000 vierkante kilometer dat olie en gas bevat. Honduras meent dat de grens recht naar het oosten loopt vanaf de monding van de grensrivier Coco, Nicaragua is het daarmee oneens. Nadat het parlement van Honduras op 30 november een akkoord met Colombia uit 1986 over de zeegrenzen ratificeerde, verbrak Nicaragua de handelsbetrekkingen met Honduras. Beide landen beschuldigen elkaar er sindsdien van troepen langs de grens samen te trekken. Nicaragua zegt zich het recht voor te behouden Hondurese visserboten te onderscheppen en compensatie te eisen voor bodemschatten die Honduras uit zijn kustwateren wint. (AFP)