Links is tevreden met afloop van congres SPD

De linkervleugel van de SPD leed deze dagen een nederlaag. Toch is ze tevreden met de afloop van het driedaags partijcongres in Berlijn.

Bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) heeft van zijn partij grote bijval gekregen voor de politiek-economische koers van zijn rood-groene regering. De linkervleugel in de SPD kreeg tijdens het driedaagse partijcongres geen steun voor voorstellen om de rijken en aandeelhouders extra te belasten.

Toch was de woordvoerder van de linkse `Frankfurter Kreis', Detlev von Larcher, na afloop van het congres vandaag content. ,,Schröder is nu ook onze kanselier. Hij is in zijn drang tot modernisering de sociale rechtvaardigheid niet vergeten'', zei Von Larcher desgevraagd. Hij heeft veel lof voor de reddingsactie voor het bouwconcern Holzmann. Schröder heeft erkend dat de ,,economie er voor de mensen is en niet de mensen voor de economie. Dat onderscheidt ons van de CDU.''

Het feit dat Schröder als partijleider nu ook de vacant geworden plek van zijn voorganger Oskar Lafontaine bezet, wordt volgens Von Larcher door links in de partij gewaardeerd. Links en rechts beschouwen hem nu als partijleider. Na dit partijcongres is volgens Von Larcher ,,het publieke geruzie over de koers van de SPD beëindigd''. De linkervleugel realiseert zich, dat ze het imago van de SPD afgelopen zomer danig heeft beschadigd door de vernieuwingskoers van Schröder vrijwel dagelijks openlijk aan te vallen.

Ook links in de SPD ziet volgens Von Larcher de noodzaak van sociale hervormingen. ,,Maar we wilden Schröder duidelijk maken, dat zijn beleid voor werknemers rechtvaardig moet zijn. De SPD kan niet alleen politiek bedrijven die goed is voor ondernemers.''

De overgrote meerderheid van de gedelegeerden stemde in met de economische plannen van de SPD-leiding om de bezuinigingskoers ter sanering van de overheidsfinanciën voort te zetten en een begin te maken met hervorming van de sociale zekerheid. Schröder, gesterkt door zijn overweldigende herverkiezing als partijvoorzitter, verdedigde zijn regeringspolitiek te vuur en te zwaard. Tijdens het debat gisteren over de economische koers, waarschuwde hij de linkervleugel tegen onrealistische eisen zoals herinvoering van de vermogensbelasting, die de vorige regering heeft afgeschaft.

Als de SPD iets gaat voorstellen, wat in de Bondsraad (Eerste Kamer) wordt afgewezen, ,,dan organiseren we zelf onze volgende nederlaag'', zei Schröder met de blik gericht op de komende verkiezingen in Sleeswijk-Holstein en Noordrijn-Westfalen. De partij heeft volgens hem ,,overwinningen nodig, geen nieuwe verliezen.'' De nederlagen bij regionale verkiezingen in het najaar hebben ertoe geleid dat de SPD de meerderheid in de Bondsraad is kwijtgeraakt.

Schröder onderstreepte dat de SPD nu geen oppositiepartij meer is. ,,Het gaat niet om wat we wensen, maar om wat haalbaar is'', zei de profeet van de `Neue Mitte'.

,,Laten we eindelijk eens ophouden om steeds nieuwe instrumenten te bedenken waarmee mensen belast kunnen worden'', viel Hans Eichel, minister van Financiën, Schröder bij. Zulke debatten verwarren de burgers, het economisch klimaat wordt erdoor benadeeld en het ,,eind van het liedje is dat de SPD nog meer verkiezingen verliest''. Hij wees erop dat het doel van zijn financieel-economische politiek is om de binnenlandse vraag te stimuleren door belastingverlaging, daling van de loonkosten, lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf en sanering van de overheidsuitgaven.

Zowel Schröder als Eichel liet niet na te onderstrepen dat de regeringspolitiek ,,rechtvaardig'' is, dat Duitsland het Rijnlandse kapitalisme geenszins vaarwel zegt en dat hervorming van de welvaartsstaat geen afschaffing betekent. Als zoenoffer aan links wordt bekeken of de rijken niet meer geld aan ideële stichtingen kunnen schenken. Dat is echter vooral symboliek. Dat blijkt uit het feit dat het zelfs voor Von Larcher ,,acceptabel'' is voor die schenkingen een aftrekpost te creëren.