Kosovo

Het betoog van NAVO-secretaris Robertson (NRC Handelsblad, 3 december) over Kosovo is een grote leugen.

KFOR-militairen hebben niet kunnen voorkomen dat honderden Servische huizen en tientallen orthodoxe kerken en kloosters zijn platgebrand. Evenmin hebben ze voorkomen dat meer dan honderduizend Serviërs uit Kosovo gevlucht zijn. Behalve Serviërs zijn ook allerlei andere groepen als Roma, Gorani, Kroaten, joden, Turken en gematigde Albanezen hun leven in Kosovo niet meer zeker. Wanneer gaat de internationale gemeenschap zich inzetten voor een veilige terugkeer van al degenen die gevlucht zijn voor het Albanees extremisme?

    • Nelly Koetsier