Kabinet wil concentratie op Schiphol

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) onderzoekt of Schiphol de komende tien jaar kan groeien tot ruim 600.000 starts en landingen per jaar. Dat is aanzienlijk meer dan de luchthaven dit jaar verwerkt.

Dit jaar hebben op Schiphol circa 400.000 `vliegbewegingen' plaats. Het onderzoek dat Netelenbos laat verrichten strekt zich uit over een uitbreiding van de vliegbewegingen met vijftig procent.

Het kabinet valt weer helemaal op Schiphol terug omdat inmiddels uit studies is gebleken dat de aanleg van een nieuw vliegveld op een kunstmatig eiland in de Noordzee voor de afzienbare toekomst te duur is. Hiermee zou naar schatting 47 miljard gulden zijn gemoeid, waarvan ten minste 13 miljard gulden niet zou zijn gedekt.

Nadat eerder deze week minister Pronk (VROM) al had verklaard dat hij een vliegveld in de Noordzee geen realistische optie meer vond, sprak gisteren ook minister Netelenbos zich in deze zin uit. Op 17 december, wanneer het kabinet de toekomst van de luchtvaart bespreekt, zal er echter pas een officieel besluit vallen.

Volgens Pronk is een nieuw vliegveld in zee ,,gewoon te duur''. De luchtvaartsector zelf kwam, eveneens deze week, tot de slotsom dat zij alleen de financiering van een luchthaven in de Noordzee niet aan kan.

Het kabinet ziet zich door het afvallen van de `Noordzee-optie' genoopt de verwachte aanhoudende groei van de luchtvaart op te vangen op Schiphol zelf. Technisch gesproken zal Schiphol zo'n groei naar verwachting wel kunnen verwerken, Het voornaamste probleem is of dit kan zonder de geldende milieuvoorschriften te overtreden.

Intussen heeft de programma-directie Ontwikkeling Nationale Luchthaven (ONL) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat al enkele scenario's ontwikkeld voor Schiphol. Daaruit blijkt dat met de nog aan te leggen vijfde baan, die in 2003 gereed moet zijn, het aantal passagiers dat jaarlijks kan worden verwerkt, kan stijgen tot 93 miljoen.

Als er nog een zesde baan zou worden aangelegd, zou het aantal starts en landingen zelfs ruim boven het miljoen per jaar kunnen uitkomen. Het aantal passagiers per jaar zou in dat geval kunnen oplopen tot maximaal 144 miljoen. Dit jaar zal Schiphol naar verwachting 36 miljoen pasagiers verwerken.

De milieubeweging acht dergelijke scenario's echter volkomen onrealistisch. Ze wijst er al jaren op dat Schiphol zelfs met de huidige beperkte groei de milieugrenzen dikwijls al overschrijdt. Ook minister Pronk heeft zich al uitgesproken voor een beperkte groei op Schiphol.