John McCain: internationalist op Capitol Hill

McCain geldt op Capitol Hill als een van de toonaangevende stemmen op het gebied van buitenlandse politiek en defensie. Hij is een internationalist en een pleitbezorger van vrije wereldhandel. McCain steunde president Clinton in zijn omstreden toenadering tot Vietnam. Toen de oorlog over Kosovo begonnen was, drong hij er bij zijn collega's in de Senaat vergeefs op aan om president Clinton de bevoegdheid te geven grondtroepen in te zetten als dat nodig zou blijken om de oorlog te winnen.

Het recente initiatief van Europese landen om los van de Verenigde Staten een eigen zogenoemde `defensie-identiteit' op te zetten, noemt McCain ,,een beetje paradoxaal, als je bedenkt dat ze niet van plan zijn om er extra geld voor uit te trekken''. ,,Maar als we nauw blijven samenwerken binnen de NAVO, ben ik er niet bezorgd over.'' McCain ziet als ,,de moraal van Srebrenica'' dat ,,zo'n situatie nooit meer mag ontstaan en dat we nooit troepen onder commando van de Verenigde Naties moeten plaatsen''.