Geneesmiddelen

In NRC Handelsblad van 29 november en 30 november, wordt melding gemaakt van het advies van de Boston Consulting Group, onder leiding van oud-minister Wijers met betrekking tot het geneesmiddelenbeleid. Dit verslag deed mij de haren te berge rijzen.

Ruim twintig jaar ben ik apotheekhoudend huisarts en heb vanuit die positie een aardige indruk gekregen van de geneesmiddelenconsumptie en de verdrie- tot verviervoudiging van de kosten. In die periode heb ik de vele paniekaanvallen van de opeenvolgende ministers meegemaakt om dit door eigen bijdragen te beteugelen, waardoor de kosten juist weer stegen. De recordmisser was die van 1 september van collega Borst, die de weg volledig kwijt lijkt te zijn.

Oud-minister Wijers van EZ zegt nu maar liefst 1,2 miljard gulden minimaal te kunnen bezuinigen op de geneesmiddelen, bijna eenvijfde van het totaal. Bij doorlezen blijkt dat eenvijfde van de geneesmiddelen niet meer wordt vergoed. Over de manier waarop deze inkrimping tot stand moet komen, wind ik mij bijzonder op.

In fase één moeten de artsen zorgvuldiger voorschrijven, worden wij gedwongen de consulten elektronisch te registreren en voor te schrijven volgens ons elektronisch voorschrijfsysteem en deze gegevens te laten controleren door de verzekeringsmaatschappijen. Dat betekent dat wij worden verplicht diagnosegegevens te leveren aan verzekeringsmaatschappijen. Deze zullen wel beweren dat dit geanonimiseerd gebeurt, maar daar ben ik zeker niet gerust op. De geneesmiddelendeclaraties gaan tenslotte ook gepaard met naam en toenaam. De privacy van de patiënten en het beroepsgeheim van de huisartsen is in gevaar.

In het artikel van 29 november staat nog dat artsen die fors van de standaard afwijken het contract kan worden opgezegd. Als het plan 2005 haalt, zal dit een rampjaar blijken te zijn, waarin de huisartsen die daartoe de financiële mogelijkheden hebben allang vrijwillig zijn gestopt.

De minister zal eerder met veel geld de overgebleven huisartsen proberen te overreden te blijven en met vette premies proberen Belgische artsen hierheen te lokken.