Geen sollicitatieplicht actieve werkloze

Werklozen in de bijstand die moeite doen actief te blijven, krijgen mogelijk een tijdelijke vrijstelling van sollicitatieplicht. Minister De Vries van Sociale Zaken wil een voorstel van deze strekking voorleggen aan het kabinet. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft De Vries dat hij wel duidelijke randvoorwaarden wil stellen. Zo zijn concrete afspraken nodig over de precieze activiteiten van de bijstandsgerechtigde. Ook moet duidelijk zijn dat de vrijstelling tijdelijk is.

Op dit moment kunnen gemeenten alleen in individuele gevallen vrijstelling van de sollicitatieplicht verlenen aan mensen in de bijstand. Zo hoeven bijvoorbeeld bijstandsmoeders met jonge kinderen nu nog niet verplicht op zoek naar een baan. De Vries reageert met zijn voorstel op experimenten die er zijn geweest om langdurig werklozen tot activiteiten aan te zetten. Daarbij werden bijstandsgerechtigden vrijgesteld van hun verplichting te solliciteren. Doel was bijstandsgerechtigden te behoeden voor sociaal isolement en ze perspectief op een baan te bieden. Aan de projecten hebben sinds 1996 ruim 10.000 bijstandsgerechtigden meegedaan. (ANP)