Fiscaal pakket EU onder druk

De ministers van Financiën van de Europese Unie doen vanavond in Helsinki een laatste poging om te voorkomen dat onderhandelingen over een belastingpakket vastlopen. De Finse minister Niinistö heeft samen met Eurocommissaris Bolkestein een compromis voorgesteld in de hoop dat Groot-Brittannië de eis laat vallen dat de belangrijke Londense markt van euro-obligaties buiten een Europese belastingregeling blijft voor rente over spaartegoeden. Het was vanmorgen nog geheel onduidelijk of dit voorstel een kans van slagen heeft.

Volgens het compromisvoorstel moet Groot-Brittannië aan de andere EU-lidstaten doorgeven welke personen of ondernemingen op welke data in Londen transacties in euro-obligaties verrichten. Groot-Brittannië zou aan de belastingdiensten van de andere landen niet behoeven te melden hoeveel rente de betrokkenen hebben ontvangen.

De eerste Britse reactie was gisteren zeer voorzichtig. Groot-Brittannië wil de euro-obligaties buiten een Europese belastingregeling houden omdat het vreest dat Londen anders deze belangrijke markt verliest, wat massaal verlies van werkgelegenheid in de City tot gevolg zou hebben. De Britse minister van Financiën, Brown, heeft laten weten het voorstel nader te zullen onderzoeken. Van de andere lidstaten waren er vanmorgen nog geen enthousiaste reacties. Volgens een woordvoerder van minister Zalm is het goed dat er een voorstel op tafel ligt en moet dit nu in samenhang bekeken worden met het totale belastingpakket waarover de EU-lidstaten onderhandelen. De Belgische minister van Financiën, Reynders, heeft negatief gereageerd. Als Groot-Brittannië een speciale regeling krijgt aangeboden, kunnen de fiscale afspraken volgens hem net zo goed worden beperkt tot enkele algemene principes met daaraan toegevoegd een lange lijst uitzonderingen voor alle EU-lidstaten.

Als de EU-ministers van Financiën het vanavond niet eens worden, komt de kwestie morgen op tafel bij de Europese regeringsleiders die in Helsinki een tweedaagse top houden. Wanneer ook de regeringsleiders geen overeenstemming bereiken, loopt een heel pakket onderhandelingen vast. De EU-lidstaten willen een overeenkomst bereiken over bronbelasting over rente op spaartegoeden, over het afschaffen van belastingregelingen voor ondernemingen die oneerlijke concurrentie zouden zijn en over belasting over rente en royalties die dochterondernemingen elkaar betalen. Als er over een onderdeel geen akkoord komt, dan wordt er over de andere zaken ook geen overeenkomst gesloten.

Mochten de ministers of de regeringsleiders het wel eens worden over het Britse probleem, dan is er nog een lange weg te gaan voordat er een Europees belastingakkoord is.

Zo wil in verband met de belasting op rente over spaartegoeden Luxemburg een speciale regeling voor daar gevestigde investeringsmaatschappijen en vindt dat land een bronbelasting van twintig procent onaanvaardbaar hoog. Nederland wil de door de meeste EU-lidstaten bekritiseerde Nederlandse vennootschapsbelasting voor internationale ondernemingen met hand en tand verdedigen.