`Eerst ons huiswerk doen'

Antilliaanse regeringsleiders zijn in Den Haag om geld te vragen.

Minister-president Pourier van de Antillen zorgde gisteren in Den Haag voor verwarring. Na een bezoek aan premier Kok zei hij voor de tv-camera's dat hij een krediet van honderd miljoen gulden had binnengehaald. Koks woordvoerder ontkende dat later.

Een misverstand, zo blijkt, want er is geen sprake van extra geld. Er bestaat een bedrag van tachtig miljoen gulden, oorspronkelijk bestemd voor de bouw van de nieuwe gevangenis Koraal Specht, dat nu voor andere doeleinden gebruikt mag worden. Pourier vanochtend: ,,Het is een deviezenondersteuning die wordt gestort op een geblokkeerde rekening van onze Centrale Bank. Die mag ons een deel ervan verstrekken als noodhulp, bijvoorbeeld om de amtenarensalarissen uit te betalen.''

De Antilliaanse minister Römer (Economische Zaken en Nationaal Herstelplan) nuanceert de blijdschap van Pourier. ,,Eerst moeten de Antillen hun huiswerk goed doen.'' Römer doelt op het Herstelplan, dat ingrijpende bezuinigingen tot gevolg heeft om de nationale schuld – zo'n 3,5 miljard gulden – te verkleinen.

Het Herstelplan voorziet in een ontslag van éénderde van de ambtenaren. Bent u daar al mee bezig?

Römer: ,,Ja, volop. Er zijn ambtenaren vrijwillig vertrokken, met een wachtgeld afhankelijk van de duur van hun dienstverband. Op basis van een kerntaakanalyse is anderen ontslag aangezegd. Wat het eilandsbestuur van Curaçao betreft is het streefgetal voor het jaar 2000, zo'n 900 mensen, gehaald. Ze vloeien af, een mobiliteitscentrum probeert hen elders aan werk te helpen. Bij de landelijke overheid moeten in 2000 2.400 werknemers weg. Een groot deel van hen behoudt zijn baan, omdat hun nv's wordt geprivatiseerd. Ruim 400 worden werkloos.''

Toen U nog premier was (haar kabinet viel in oktober) heeft u het Internationaal Monetair Fonds buiten de deur gehouden en omschreven als ,,niet heilig''. Is het vreemd dat u er thans zaken mee doet?

Römer: ,,Ik zeg nóg dat het IMF niet heilig is. Velen hebben een verkeerd beeld van dat fonds. Ze denken dat het IMF allerlei lokale problemen oplost. Dat is onjuist: Het kabinet van de Antillen maakt de plannen voor herstel. Het IMF beoordeelt die. Kloppen ze, dan zegt het oké; kloppen ze niet, dan stuurt het IMF ze bij. In maart horen we of onze ideeën haalbaar zijn. Zo ja, dan reken op geld van Nederland.''

Uw kabinet stond aan de wieg van het Herstelplan. Is het onder onder het huidige kabinet bijgesteld?

Römer: ,,Het plan gaat niet alleen over financiën. Ook over onderwijs, een betere sociale verdeling, de kwaliteit van bestuur. In het verleden concentreerden de Antillen zich te veel op de fiscale en monetaire aanpak, op het binnennalen van geld. Momenteel staat het terugdringen van de overheidsuitgaven voorop.''

Nederland heeft onlangs tien miljoen noodhulp toegezegd nadat de orkaan Lenny de Antillen trof. Weet u dat St. Maarten ontevreden is over de verdeling van dat geld?

Römer: ,,Saba en St. Maarten hebben de meeste schade geleden, die krijgen ook het meeste geld. Maar ook Curaçao heeft recht op een vergoeding. Daar zijn huizen weggespoeld, vissers getroffen. Hoe en wat we ook doen, de eilandbesturen zijn nooit tevreden. Ze ervaren het landsbestuur als beknellend en traag. Is ook zo. Die landsstructuur houdt de groei van Curaçao en St. Maarten tegen. Het Herstelplan pleit dan ook voor decentralisatie. Ik ben voorstander van autonomie van de eilanden.''