CONGRES

In januari wordt in Amsterdam een congres gehouden dat geheel in het teken zal staan van de wachtlijstproblematiek binnen de gezondheidszorg. Op het congres `Aanpak Wachtlijsten' zal het probleem worden belicht vanuit verschillende perspectieven. Het congres zal onder meer aandacht besteden aan de verbetering van de registratie, de verschillen in de regio's en aan de vraag hoe er effectief met instanties kan worden samengewerkt om de wachtlijsten aan te pakken.

P.H.B. Pennekamp, directeur-generaal Welzijn en Sport van het ministerie van VWS, gaat in op het landelijk beleid en de aanpak van de wachtlijsten vanuit de overheid. P. Lems, projectleider van het Nationaal Ziekenhuisinstituut, bespreekt het landelijk registratiesysteem voor wachtlijsten in ziekenhuizen. De adjunct-directeur zorg van het Zilveren Kruis, J.G. den Hollander, zal het hebben over de rol van de verzekeraar bij de aanpak van de wachtlijsten. Aan de hand van aparte thematafels zal worden geprobeerd te komen tot praktische oplossingen voor de wachtlijstproblematiek. Dagvoorzitter is adviseur gezondheidszorg J.F. De Beer.

Het congres is speciaal opgezet voor instellingen die te maken hebben met wachtlijsten, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en de overheid. Verder is het congres toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij de wachtlijstproblematiek.

Congres `Aanpak Wachtlijsten', 26 januari 2000, Amsterdam Hilton , Apollolaan 138; informatie en aanmelding: (040) 297 49 80,

Internet: www.sbo.nl