Boeren bezetten Waddenhuis

Een groep jonge boeren heeft gisteren het Waddenhuis in Harlingen bezet uit protest tegen de toepassing van de Europese Vogelrichtlijn voor het noordelijk kustgebied. Zij voelen zich belemmerd in de uitoefening van hun bedrijfsvoering. Na overleg tussen directeur H. Revier van de milieuorganisatie en de demonstranten is afgesproken dat beide partijen gezamenlijk een convenant zullen opstellen over beheer van het kustgebied.