Baan voor Paul van Buitenen

De Nederlandse ambtenaar van de Europese Unie Paul van Buitenen is met een groot aantal voorkeurstemmen gekozen in de ondernemingsraad van de Europese Commissie. De uitverkiezing tot lid van het zogenoemde comité local du personnel betekent dat hij vrijgesteld kan worden van zijn werk als ambtenaar bij de gebouwendienst.

Die baan bij de gebouwendienst bekleedt Van Buitenen tegen zijn zin. Eind vorig jaar werd hij geschorst als ambtenaar van de financiële controledienst.

Van Buitenen werd berispt en overgeplaatst, omdat hij vertrouwelijke informatie over misstanden binnen de Commissie aan het Europees Parlement en de Europese Rekenkamer had verstrekt.

Van Buitenen stond op een onverkiesbare plaats op de lijst van de ambtenarenbond Renouveau et Démocratie. Bij de begin deze maand gehouden verkiezingen kreeg hij echter ruim voldoende voorkeurstemmen. Van Buitenen zegt negenhonderd stemmen te hebben vergaard.

Mede dankzij zijn populariteit groeide Renouveau et Démocratie bij de verkiezingen uit tot de op een na grootste vakbond bij de Europese Commissie, na de socialistische ambtenarenbond.

De benoeming tot lid van het comité local du personnel is voor twee jaar. Van Buitenenen: ,,In die tijd krijg ik alle rotzooi van de Commissie op mijn bord. Maar dat vind ik juist leuk.''

    • Joep Dohmen