Aanpak hypotheek vrij van aflossing

De aflossingsvrije hypotheek met onbeperkte looptijd zal worden aangepakt.

Dat zei minister Zalm (Financiën) gisteren bij een mondeling overleg over de Belastingherziening 2001. Het debat werd alleen bijgewoond door de coalitiefracties PvdA, VVD en D66. De oppositie had het overleg collectief geboycot omdat de Tweede Kamer officieel de schriftelijke procedure over het belastingplan nog moet afronden.

Door de Belastingherziening 2001 worden aflossingsvrije hypotheken aantrekkelijker, zo erkende Zalm gisteren. Bij deze vorm van hypotheken betaalt de hypotheekhouder slechts de aftrekbare rente en wordt de uiteindelijke aflossing van het geleende bedrag uitgesteld. In het nieuwe belastingstelsel dat Zalm en Vermeend in 2001 willen invoeren, wordt de aftrekbaarheid van hypotheekrente strikt gebonden aan het verwerven of verbeteren van de eerste eigen woning. Hoe de aflossingsvrije hypotheek met onbepaalde looptijd zal worden aangepakt, kon Zalm gisteren nog niet zeggen.

Ook het zogenoemde arbeidskostenforfait gaat waarschijnlijk in zijn geheel verdwijnen. In de herziening was een deel van het forfait – een vast, fictief bedrag dat iedere werkende mag aftrekken – al vervangen door een aftrek van de werkelijke kosten. Staatssecretaris Vermeend ging met het Kamerlid Bos (PvdA) mee in diens redering dat ook een klein forfait niet de ideale oplossing is.

Volgens Vermeend kan een volledige afschaffing van het arbeidskostenforfait alleen als ook het zogenoemde niet-actievenforfait (een belastingaftrek voor niet-werkenden) afgeschaft wordt. ,,Maar als u dat politiek wilt, dan kan dat'', aldus Vermeend. ,,Het kan binnen het budget van de herziening.''

Minister Zalm pareerde kritiek op de zogenoemde vermogensrendementsheffing door deze nog eens uit te leggen. Deze regeling bepaalt dat iedereen over zijn vermogen een fictief rendement van vier procent berekend krijgt waarover een belasting van dertig procent moet worden betaald. Volgens Zalm is de vier procent ,,het rendement dat je door risicoloos te beleggen moet kunnen halen''. Hij zei dat het meerjarig gemiddelde de afgelopen jaren rond de vier procent ligt. ,,Dat percentage is wat mij betreft het eerste kwart van de komende eeuw nog bruikbaar'', aldus de minister. Zalm wees derhalve een voorstel van de PvdA, om de vermogensrendementsheffing te koppelen aan het rentepercentage op de staatsobligaties, van de hand.