Thatcher laakt voornemens tot Europese defensie

Britse Conservatieven hebben hun strijd tegen nauwere Europese defensie-samenwerking verder opgevoerd. Margaret Thatcher, de Conservatieve Britse oud-premier, veroordeelde het plan voor een Europese interventiemacht gisteren als een gevaar voor de NAVO en een nieuwe stap op weg naar een federaal Europa.

,,Het echte motief voor een afzonderlijke Europese defensie is hetzelfde als dat voor één Europese munt, namelijk de utopische poging om een Europese superstaat te creëren als rivaal voor Amerika op het wereldtoneel. Dat is een oude Franse aspiratie'', aldus Thatcher tijdens een lezing voor de English Speaking Union in New York.

De ESU is een Brits-Amerikaanse vereniging die gebruik en studie van de Engelse taal wil stimuleren. Thatcher hield de eerste jaarlijkse Thatcher-lezing, een initiatief van de Amerikaanse tak. Haar opmerkingen komen vlak voor de de EU-top in Helsinki, komend weekeinde. Europese leiders zullen daar naar verwachting een Brits-Frans plan goedkeuren voor een interventiemacht van 60.000 man die autonoom kan ingrijpen bij crises waar de NAVO als geheel niet bij is betrokken. De Britse premier Blair en de Franse president Chirac hebben gezegd dat het plan de NAVO niet uitholt maar versterkt.

Thatcher noemde het ,,oppervlakkig gezien splendid dat de Europeanen zich nu meer betrokken voelen bij de defensie van het continent'', maar de ,,gevaarlijk achteropliggende militaire vermogens'' [van Europa ten opzichte van de VS], dalende defensiebudgetten en de weigering een ,,serieus antwoord te zoeken op de proliferatie van ballistische raketten'' tonen volgens haar aan dat het werkelijke motief niet militair maar politiek is. Dat de regering-Blair daarmee heeft ingestemd ,,in een gedoemde ambitie Europa te leiden'' is voor ,,onze Amerikaanse bondgenoten en de hele Engelssprekende wereld reden tot zorg'', aldus Thatcher.

De invloedrijke historicus John Keegan schreef eerder deze week in de conservatieve Daily Telegraph dat de VS ,,terecht niet blij zijn met onze vrijblijvende militaire gebaren''.