Richtlijn elektronische handel

De EU-ministers voor interne markt hebben gisteren overeenstemming bereikt over een ontwerp-richtlijn (Europese wetgeving) voor elektronische handel.

De ontwerp-richtlijn, die door het Europees Parlement moet worden goedgekeurd, is bedoeld om de consument bescherming en de ondernemers rechtszekerheid te bieden. Hierdoor moet de groei van elektronische handel en de onderlinge concurrentie worden bevorderd.

Volgens het gisteren bereikte akkoord kunnen bedrijven goederen via elektronische handel (e-commerce) aanbieden in de hele Europese Unie, indien zij voldoen aan de nationale regels van hun land van herkomst.

Volgens de ontwerp-richtlijn geldt bij geschillen over een transactie bijna altijd het recht van het land waar goederen zijn aangeboden. Indien echter sprake is van een overtreding van de strafwet (bijvoorbeeld het aanbieden van kinderporno) dan dan blijft het strafrecht van het land van de ontvanger van toepassing. Onder meer Nederland had hierop aangedrongen.

In de ontwerp-richtlijn is onder meer vastgelegd welke informatie bedrijven aan de klant moeten geven, zoals over kortingen en andere promotionele acties, en wat in e-mails over de afzender moet staan. Verder zijn internetproviders niet voor transacties aansprakelijk voor de verkoop van verboden materiaal, tenzij zij wisten dat er van strafbare handelingen sprake was.

De ontwerp-richtlijn gaat begin volgend jaar naar het Europees Parlement. Daarna moet de ontwerp-richtlijn definitief worden vastgesteld, wat naar verwachting in de tweede helft van 2000 zal plaatsvinden. Pas in de loop van 2002 zal de richtlijn in de EU-lidstaten door de parlementen in nationale wetten moeten zijn omgezet.

De meeste e-commerce betreft handel tussen bedrijven (85 procent). Consumenten nemen zo'n 15 procent van de e-commerce voor hun rekening.