Poortjes op school bij meer geweld

Minister Korthals (Justitie) meent dat het plaatsen van detectiepoortjes bij de ingang van scholen noodzakelijk kan zijn wanneer andere maatregelen tegen geweld op school geen oplossing bieden.

Korthals zei dat gisteren als reactie op de schietpartij in ROC De Leijgraaf in Veghel. ,,Als allerlei controles en gesprekken niet helpen, zijn poortjes een mogelijkheid', aldus Korthals, die de schietpartij ,,een afschuwelijk incident' noemde. ,,Zoiets hebben we in Nederland nog niet meegemaakt, hoewel de trend is dat steeds meer mensen wapens dragen.'

De minister wil dat het dragen van wapens meer aan de kaak wordt gesteld. ,,De mensen moeten ervan worden doordrongen dat het absoluut abnormaal is. Het zou stoer moeten zijn om zonder wapens over straat te lopen, in plaats van mét.' Korthals wil nog niet spreken van `Amerikaanse toestanden', waarbij scholen worden geteisterd door vuurwapengeweld. ,,Het wapenbezit is hier gelukkig veel lager, maar we moeten er streng voor waken dat het die kant op gaat.'

Minister Hermans (Onderwijs) noemde de schietpartij ,,buitengewoon betreurenswaardig'. Ook hij sluit niet uit dat bij sommige scholen detectiepoortjes moeten komen, als andere maatregelen niet helpen. Voordat aan poortjes wordt gedacht, kan een school een vertrouwenspersoon aanwijzen voor leerlingen met een klacht over bijvoorbeeld bedreigingen, zei de minister.

Het Kamerlid Ross (CDA) vindt het hard nodig dat het wapenbezit onder scholieren uit de taboesfeer komt. Scholen praten er niet graag over uit angst voor een slechte naam; leerlingen bedenken zich wel twee keer voor ze een klasgenoot `aangeven'. Ross pleit voor goede afspraken tussen scholen, politie en justitie: ,,Scholen kunnen dit niet alleen oplossen. Een leraar moet er van op aan kunnen dat hij bij de politie terecht kan als hij een wapen vindt bij een leerling. Nu is dat heel vaak niet het geval.'

De Jongeren Beroeps Organisatie (JOB), die de belangen behartigt van ruim 400.000 MBO'ers, meent dat de veiligheid op scholen kan worden verhoogd door minder leerlingen in méér gebouwen les te geven. ,,Daarmee verhoog je de sociale controle', aldus voorzitter Houtman van de JOB.

Volgens woordvoerder E. de Jong van de onderwijsbonden CNV neemt het aantal gewelddadige incidenten op scholen buiten de Randstad toe. Hij heeft moeite met detectiepoortjes die sommige MBO-scholen al hebben geplaatst. ,,Het mag er in ieder geval niet toe leiden dat scholen poortjes plaatsen en denken dat ze er daar mee zijn.' Volgens hem worden geweldsincidenten soms verzwegen, uit vrees voor een slechte naam.