Nederlandse export naar nieuw record

De export van het Nederlandse bedrijfsleven zal dit jaar naar verwachting op ruim 410 miljard gulden uitkomen. Daarmee wordt dit jaar een record geboekt. Dat heeft staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) vanmiddag bekendgemaakt bij de Nederlandse Credietverzekeringsmaatschappij (NCM) in Amsterdam.

Na tegenvallende cijfers over de eerste helft van 1999 blijkt de Nederlandse uitvoer zich nu krachtig te herstellen. De exportgroei bedroeg de laatste maanden 5 procent. De staatssecretaris verwacht dat deze stijging zich het komende jaar voortzet.

,,Het laatste jaar voor het volgende millennium leek een rimpeling te geven in de afgelopen jaren van groei. De nasleep van de crises in Azië en Rusland deed zich gelden'', aldus Ybema. Die daling deed zich vooral voor in het eerste kwartaal en betrof zowel bestemmingen binnen als buiten de Europese Unie. Al in het tweede kwartaal werd die teruggang echter ingelopen. De groei was ook zichtbaar in het derde kwartaal en zal zich in het laatste kwartaal handhaven, aldus Economische Zaken.

Door het gunstige economische tij zal de export volgend jaar nog sneller toenemen dan dit jaar, zo luidt de verwachting. De totale export wordt voor 2000 wordt geschat op 430 miljard gulden.

Met een achtste plaats behoort Nederland tot de mondiale kopgroep van grote handelsnaties. Binnen de Europese Unie laat vooral de export naar Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de landen rond de Middellandse Zee hoge groeicijfers zien. Buiten de EU zijn Zuid-Afrika (18 procent), Singapore, Zuid-Korea en Japan uitschieters. Ook de exportgroei naar Noord-Amerika is met een kleine negen procent groei ,,behoorlijk''.

De uitvoer naar België en Duitsland stagneerde het afgelopen jaar. Door het voorspoedige economische herstel in Duitsland is deze ,,negatieve trend'' alweer omgebogen in een groeiende export.

Om de exportgroei voor volgend jaar vast te houden heeft Ybema een aantal `speerpunten' geformuleerd. Zo wil hij het midden- en kleinbedrijf blijven stimuleren door volgend jaar minimaal 850 exportprogramma's op te stellen. Dit jaar werd de doelstelling – 750 programma's – al in november gehaald. Voorts wil hij de wetten en regels die op de export betrekking hebben vereenvoudigen.

De exportkredietverzekeringen, voor bedrijven die zaken doen met zogenoemde `moeilijke landen', blijven een belangrijk onderdeel van het Nederlandse exportbeleid. ,,Belangrijkste sporen hierbij zijn de integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie door liberalisering en investeringen en het ondersteunen en versterken van de positie van het Nederlandse bedrijfsleven in deze landen'', aldus Ybema.