Klacht over jeugdloon

De FNV en de Jongerenorganisatie van het CNV dienen een klacht in bij het Bureau Leeftijdsdiscriminatie, omdat voor jongeren van 13 en 14 jaar geen minimumloon geldt. Gisteren verwierp een meerderheid in de Tweede Kamer een motie van GroenLinks, waarin werd aangedrongen op een minimumjeugdloon voor 13- en 14-jarigen. Deze jongeren mogen sinds enige jaren werken, maar het gaat om kleine baantjes waarvoor het niet nodig zou zijn minimumloon in te voeren.