`Indonesische generaals niet voor een tribunaal'

Indonesië zal niet toestaan dat zijn generaals worden berecht door een eventueel op te richten internationaal tribunaal voor Oost-Timor. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Alwi Shihab gisteravond gezegd in het parlement. Shihab zei dat de Indonesische regering haar uiterste best doet om te voorkomen dat er zo'n tribunaal komt. Hij vindt dat moet worden voorkomen dat Indonesische generaals als misdadigers worden opgejaagd: ,,Wij wensen niet dat zij straks niet meer naar het buitenland kunnen reizen of worden opgepakt, net als (de Chileense ex-dictator) Pinochet''.

Indonesië heeft het denkbeeld van een internationaal tribunaal voor Oost-Timor, naar het voorbeeld van de speciale gerechtshoven voor Joegoslavië en Rwanda, steeds van de hand gewezen en verklaard dat het zelf heel goed in staat is de feiten te onderzoeken en de schuldigen aan het jongste geweld in deze voormalige provincie te straffen. Ex-president B.J. Habibie stelde in september een speciale onderzoekscommissie in onder leiding van de jurist en journalist Albert Hasibuan. Die is ook lid van de Nationale commissie voor de rechten van de mens.

Afgelopen maandag is overleg gevoerd tussen de commissie-Hasibuan en de speciale VN-commissie voor Oost-Timor, onder leiding van Sonia Picado uit Costa Rica. Na afloop zei Picado dat beide commissies tot eensluidende conclusies waren gekomen. Vorige week verklaarde de commissie-Hasibuan overtuigende bewijzen te hebben gevonden dat Indonesische officieren waren betrokken bij de terreur van de milities.