IMF schort leningen Rusland op

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft het verstrekken van een lening van 645 miljoen dollar (1,4 miljard gulden) aan Rusland enkele weken opgeschort. De Russische premier Poetin beschuldigt het IMF van ,,politieke motieven'' bij de beslissing.

Een woordvoerder van het IMF zegt dat het verstrekken van de lening is uitgesteld omdat Rusland een aantal afgesproken economische hervormingen die aan de lening verbonden zijn, niet heeft doorgevoerd.

De Russische regering is er echter van overtuigd dat het te maken heeft met de oorlog in Tsjetsjenië. Het IMF heeft dit gisteren onmiddellijk ontkend.

Vice-premier Khristenko zei gisteren dat Rusland met het IMF al in juli overeenstemming heeft bereikt over de voorwaarden voor de 4,5 miljard dollar grote lening. Toen is ook direct 640 miljoen dollar uitgekeerd.

Dat het IMF de betaling van de volgende tranche, van 645 miljoen dollar, nu plotseling uitstelt, komt volgens hem volkomen onverwacht. Khristenko zegt ,,teleurgesteld'' en ,,verbijsterd'' te zijn. ,,Dit is de eerste keer dat een eerder genomen IMF-beslissing wordt teruggedraaid.''

Volgens een woordvoerder van het Russische ministerie van Financiën is ,,de Westerse veroordeling van onze politiek in Tsjetsjenië de enige echte reden voor de beslissing van de IMF-top''.

Ofschoon het IMF dit tegenspreekt, heeft IMF-directeur Camdessus twee weken gelden wel laten doorschemeren dat de oorlog in Tsjetsjenië de verstrekking van IMF-leningen in gevaar zou kunnen brengen. Hij zei dat het IMF niet kan doorgaan met de financiering als de rest van de wereld dat niet wil.

Camedessus benadrukte gisteren echter dat politieke motieven geen rol hebben gespeeld bij de beslissing om de leningen op te schorten. Om dat te onderstrepen heeft hij de lijst gepubliceerd met structurele economische hervormingen die Rusland heeft beloofd door te zullen voeren, maar waar in de praktijk nog niets van terecht is gekomen.

Zo moet Rusland nog wetgeving invoeren die de doorstart van failliete bedrijven gemakkelijker maakt. Achterstallige vorderingen op afnemers van electriciteit, verwarming, gas en transportfaciliteiten moeten nog geïnd worden. Verder moet de Russische regering de controle op de uitbetaling van pensioenen, uitkeringen en ziekengeld opvoeren en de wettelijke bepaling aanpassen dat afnemers pas goederen uit Rusland mogen importeren als ze vooruit betalen of een bankgarantie afgeven. (AP)