IHC Caland wil gedragregels van Haagse politiek

IHC Caland schuift de verantwoordelijkheid voor het opstellen van regels voor de handel met landen die de mensenrechten schenden af op de politiek. Zolang de politiek geen richtlijnen opstelt, kan het bedrijfsleven zich daar niet aan houden, vindt IHC Caland.

De leverancier van schepen en maritiem materiaal voor de olie- en baggerindustrie raakte eerder dit jaar in opspraak door het aanvaarden van een grote order van de militaire junta van Myanmar, het vroegere Birma. IHC Caland bouwt daar voor de kust voor enige honderden miljoenen guldens een olie-opslagplatform. Het bedrijf wil nu opnieuw zaken doen met Birma, dat een snijkopzuiger besteld heeft.

President-directeur C. de Ruyter van IHC Caland zegt dat er binnen de directie van zijn bedrijf nog nooit zolang is ,,gediscussieerd en gefilosofeerd'' over een levering als nu het geval was. ,,Bovendien gaat het in tegenstelling tot eerdere leveranties om een relatief kleine opdracht, van enkele miljoenen guldens. Deze levering wordt cash betaald en kan onmogelijk voor schendingen van de mensenrechten worden gebruikt.''

De Ruyters voorganger Bax zei naar aanleiding van de ophef die eerder ontstond al dat hij opnieuw handel zou drijven met Birma. ,,We zitten in een industrie met een paar projecten per jaar. Die kun je niet laten schieten. Investeren in Birma is niet verboden dus mag het. Als het niet mag, moet het parlement dat aangeven. Daar hebben we een parlement voor'', zei Bax toen.

Wel kondigde hij een gedragscode aan, maar zonder daarbij te zeggen wanneer die klaar zou zijn. ,,Zo'n code opstellen kost tijd en er moet ook nog geld verdiend worden.'' De Ruyter speelt de bal nu terug naar de politiek: die moet maar met regels komen. Hij benadrukt dat hij een uitgesproken mening heeft over het militaire regime: ,,Dat behoort tot de meest bekritiseerde ter wereld, daarover geen twijfel. Maar als er nationaal noch internationaal duidelijke regels zijn, waar moeten wij ons dan aan houden? Een politiek signaal zouden wij serieus nemen, zeer serieus.''

Tweede-Kamerlid Koenders (PvdA) heeft vragen gesteld over de levering van IHC Caland aan de militaire junta in Myanmar.