Hoe rustig wordt het Wad?

Gisteren besloot het kabinet dat er voorlopig niet naar gas geboord wordt in de Waddenzee. Welke regels gaan er verder gelden?

Nu minister Pronk (VROM) zich ervan verzekerd weet dat er de komende jaren geen gasboringen komen in de Waddenzee, richt hij zijn vizier prompt op nieuwe maatregelen om het natuurgebied te vrijwaren van overlast. Het gaat hierbij vooral om de kokkelvisserij en militaire oefeningen.

Pronk gaat de komende weken als eerstverantwoordelijke minister werken aan een nieuwe Planologische Kernbeslissing (PKB) voor het Waddengebied, omdat de oude aan vervanging toe was. Gisteren werd bekend dat het kabinet daarin niet alleen nieuwe proefboringen in de Waddenzee gaat verbieden maar ook de gaswinning vanaf het vasteland. Als het aan Pronk ligt, komen er echter ook strengere voorschriften voor de visserij en militaire activiteiten.

Op het terrein van de visserij gaat het in de praktijk vooral om de kokkelvisserij. Die viste het afgelopen najaar nog bijna 7,8 miljoen kilo kokkelvlees uit de Wadden, die daardoor niet voor vogels beschikbaar was. De vissers hebben zichzelf overigens de afgelopen jaren in overleg met de overheid al aanzienlijke beperkingen opgelegd. ,,Maar het kan altijd nog beter'', zegt een woordvoerder van Pronk.

Een ander gevoelig punt vormen de militaire activiteiten in het Waddengebied. Ook daarbij zou Pronk graag beperkingen zien, al gaf hij niet exact aan hoe en waar.

Het ministerie van Defensie is thans op vier plaatsen actief in het Waddengebied. Op de Vliehors wordt met scherp geschoten op tanks, terwijl soms ook vliegtuigen (F-16's) bij de oefeningen worden ingezet. Die laatste vliegen daarbij op lage hoogte aan over de Afsluitdijk, waarbij ze voor veel geluidsoverlast zorgen. Voorts wordt er op Breezanddijk, halverwege de Afsluitdijk, munitie getest, terwijl er zich ook in de Marne-Waard bij Lauwersoog een schietterrein bevindt. Op Texel ten slotte is het amfibisch oefenkamp Mokbaai gelegen, waar de marine landingsoefeningen houdt.

Het ministerie van Defensie wil nog niet reageren op de uitlatingen van Pronk. Een woordvoerder wees er vanmorgen echter op dat door de inkrimpingen op de begroting van Defensie de overlast in het Waddengebied de afgelopen jaren al aanzienlijk is verminderd. ,,We proberen de overlast van onze activiteiten al zo gering mogelijk te houden'', aldus de woordvoerder, ,,maar voor de dingen die we doen bestaat gewoon geen alternatieve locatie.''

De nieuwe PKB zal voor tien jaar gelden, maar zou eventueel tussentijds kunnen worden gewijzigd. Als Pronk voortmaakt zou hij in februari wellicht een ontwerp kunnen presenteren, waarna er een inspraakprocedure volgt. Daarna kan de Tweede Kamer desgewenst nog aanvullingen en wijzigingen aanbrengen.