Groninger Museum moet inkrimpen

Bij het Groninger Museum verdwijnen twintig van de zestig arbeidsplaatsen. Dat heeft het museum woensdagochtend bekendgemaakt. De organisatie kampt met een tekort van enkele miljoenen. Volgens het museum kunnen gedwongen ontslagen worden vermeden.

Oorzaak van de tekorten is onder meer het teruglopend aantal bezoekers. In de eerste jaren na de opening in 1994 kwamen er gemiddeld jaarlijks 300.000 mensen. Dat aantal is gedaald tot 200.000 per jaar. Maar daarmee staat het Groninger Museum volgens directeur K. van Twist nog steeds in de landelijke top-vijf.

Verder blijkt nu dat het museum te optimistisch is geweest over de verhouding tussen subsidie en eigen inkomsten. Door de hoge bezoekersaantallen in de beginperiode bedroeg die verhouding 55 op 45, terwijl een verhouding van 80 op 20 realistischer is.

,,Geen enkel museum slaagt er in meer geld uit eigen inkomsten te genereren'', aldus Van Twist. Daarbij komt dat het museum in het Verbindingskanaal in 1998 wateroverlast te verwerken kreeg met een schadepost tot gevolg.

Het museum heeft de provincie en de gemeente Groningen gevraagd meer geld beschikbaar te stellen. De subsidiebijdrage zou in 2001 3,6 miljoen gulden hoger moeten zijn dan nu het geval is. Nu dragen provincie en gemeente gezamenlijk jaarlijks 5,6 miljoen bij, waarvan 4,5 miljoen afkomstig is van de gemeente.

Verder wil het museum dat een huidige schuld bij de gemeente Groningen van 3,6 miljoen gulden wordt kwijtgescholden. Die schuld is dit jaar ontstaan door lopende tekorten en door de gevolgen van de wateroverlast. Ten slotte is er nog vier miljoen gulden nodig om de reorganisatie, waarbij de twintig personeelsleden moeten afvloeien, te bekostigen. De Groningse wethouder van financiën en cultuur W. Pattje weet niet waar dit geld vandaan moet halen. (ANP)