Fonds van 76 miljoen voor slachtoffers DES-hormoon

Er komt een schadefonds van 76 miljoen gulden voor gedupeerden van het DES-hormoon. Het `DES actie- en informatiecentrum', verzekeraars en farmaceutische industrie zijn het hierover na jarenlange onderhandelingen eens geworden. Gebruik van het DES-hormoon door een moeder kan later bij het kind onder meer onvruchtbaarheid en kanker aan de geslachtsdelen tot gevolg hebben. Het DES-centrum verwacht dat 10.000 tot 17.000 mensen een beroep zullen doen op het fonds. Nederland telt in totaal naar schatting 110.000 DES-dochters en 110.000 DES-zonen, maar veel potentiële claims zijn verjaard. Verzekeraars en producenten eisen nog wel dat het fonds de enige plaats wordt waar claims kunnen worden ingediend. De partijen zullen de politiek vragen hiervoor een regeling te treffen.