Brabants

Het Brabants is de kortste taal in ons land en dus ook de efficiëntste.

N: Hieromtrent kunnen wij geen zekerheid bieden

B: Ge wit ut nie

N: Zulks ben ik geenszins van plan

B: Da denk ik toch nie

N: Ligt dat in de lijn der verwachtingen?

B: Za da?

N: Hiermee denk ik geen problemen te ondervinden

B: Hendig zat

N: Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren

B: Das sund

N: Wat u mij nu vertelt verbaast mij ten zeerste

B: Wa zedde nauw?

N: Deze informatie is volstrekt nieuw voor mij

B: Dor week niks van

N: Ligt dit binnen het kader van uw bevoegdheden?

B: Madde gaai da wel?

N: Het leven van een Brabander gaat niet over rozen

B: Tis wa