Bestrijding armoede trager

De financiële crises uit 1998 blijven de ontwikkelingslanden achtervolgen. Ondanks een herstel van de wereldeconomie groeien de economieën van de ontwikkelingslanden nu trager dan in de jaren voordat in enkele Aziatische en Latijns-Amerkaanse landen die crises uitbraken.

Dat heeft tot gevolg dat de pogingen om de armoede te bestrijden hinder ondervinden. De Wereldbank verklaart dit in haar jaarlijks rapport over de economische groei van de ontwikkelingslanden dat gisteren in gepubliceerd.

De bank constateert dat de Aziatische landen, die vorig jaar nog diep in de problemen zaten, dit jaar en in 2000 weliswaar een sterke groei laten zien, maar ook deze groei is kleiner dan in de jaren ervoor. Het herstel van de economische crisis is ,,kwetsbaar en ongelijk''.

Landen als Zuid-Korea, Maleisië en Thailand hebben nog steeds last van de naweeën. De waarde van niet-afgeloste kredieten bedraagt in Zuid-Korea en Maleisië naar schatting 30 procent van het bruto nationaal product, terwijl dat percentage in Thailand zelfs is opgelopen naar 60. Uitzonderingen in het Aziatische geheel zijn India en China. Die twee laten een robuuste groei zien.

De economische groei van de landen van de Derde Wereld bedraagt dit jaar 2,7 procent en 4,2 procent in het jaar 2000. Voor de daarop volgende vijf jaren loopt de groei op tot gemiddeld 5 procent, een percentage dat veel hoger is dan in de rijke landen. Wel tekent de Wereldbank aan dat die groei toch nog veel kleiner is dan in de jaren voor de financiële crises. Dat komt omdat investeerders wachten totdat er duidelijk sprake is van herstel.

Ook is het onwaarschijnlijk dat de grondstofprijzen zich fors herstellen. Daarnaast heeft de financiële onrust de zwakke plekken in de economieën blootgelegd, waardoor er veel tijd nodig is voor reparaties. De ontwikkelingslanden blijven zo erg kwetsbaar voor nieuwe onrust.

De landen in Zuidoost-Azië zitten volgens de bank goed op de rails voor het behoorlijk wegwerken van de onderontwikkeling. Voorwaarde is wel dat er geen nieuwe crisis uitbreekt. De crisis van vorig jaar zorgde er bijvoorbeeld voor dat de armoede in de steden van Zuid-Korea zich ruim verdubbelde tot 19 procent van de bevolking. (ANP)