Amsterdams museum vernieuwd

Het Amsterdams Historisch Museum dat onlangs werd verbouwd, wordt vrijdag officieel heropend. Voor het eerst besteedt het museum aan de Kalverstraat nu ook aandacht aan de 20e eeuw. Ook een deel van de 19de-eeuwse collectie is nieuw.

Een van de nieuwe thema's is de toename van het verkeer in de stad sinds de jaren twintig. Op een `Amsterdamse groeikaart' is te zien hoe Amsterdam van een klein gehuchtje in de moerassen aan de monding van de Amstel uitgroeide tot een grote stad. Ook de veel verguisde Bijlmermeer krijgt aandacht in het museum. (ANP)