Zaak-Vaatstra

Het interview in de krant van 22 november met twee vertegenwoordigers van het Friese openbaar ministerie, en dan met name het slot, is (weer eens) een illustratie van het soms bedenkelijke niveau van onze staande magistratuur.

In de eerste plaats is het verre van kies om een zwaar beproefde man als vader Vaatstra te confronteren met een onderzoek naar `racistische' uitlatingen, terwijl hij niet meer heeft gedaan dan gebruik maken van het (grond)recht van vrije meningsuiting. Bovendien hebben politie en OM zelf een anti-klimaat geschapen door ijlings een onschuldige autochtoon in de boeien te slaan en aanwijzingen in de richting van het plaatselijke AZC te negeren en na vele weken een bewoner van het AZC als hoofdverdachte te kwalificeren.

Met hun misplaatste vertoon van flinkheid en sabelgekletter geven de heren Severein en Brouwer blijk van ernstige blikvernauwing en beroepsdeformatie.

Ik zou hen willen wijzen op het Friese spreekwoord: It is mei sizzen net te dwaen: geen lege praatjes verkopen maar je werk goed doen.