Werkloosheid eurozone onder 10 procent

De werkloosheid in de elf landen die de eurozone vormen, is in oktober voor het eerst sinds december 1992 onder de 10 procent gezakt. Er stonden 9,9 procent werklozen geregistreerd, tegen 10 procent in september en 10,6 procent in oktober 1998. In de vijftien landen van de Europese Unie was de situatie ten opzichte van september onveranderd op 9,1 procent, zo bleek uit de gisteren verspreide cijfers van Eurostat, het EU-bureau voor de statistiek. In oktober vorig jaar was dat nog 9,7 procent.

Luxemburg (2,7 procent) en Nederland (3 procent) telden de minste werkzoekenden. Eurostat wijst erop dat de werkloosheid in Nederland snel daalt. In september 1998 was nog 3,7 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Spanje is koploper met een werkloosheidspercentage van 15,3 procent, maar vorig jaar oktober was dat nog 18,5 procent.

De werkloosheid onder jongeren beneden 25 jaar is nog relatief hoog. In de eurozone is dat 18,7 procent. In Nederland was dat in september 6,5 procent. (ANP)