Werkloosheid

In NRC Handelsblad van 18 november stelt Ferry Versteeg onder de kop `Wil de echte werkloze zich melden bij het CBS?', dat er uiteenlopende en daarmee verwarrende cijfers zijn over de werkloosheid. Arbeidsvoorziening Nederland, Centraal Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zouden verschillende definities van werkloosheid hanteren. De auteur suggereert dat het CBS alleen de geregistreerde werkloosheid meet. Dat is het laagste cijfer en dat komt de paarse politiek goed uit. Dit geschetste beeld is onjuist.

Omdat je werkloosheid op verschillende wijzen kunt benaderen, vragen gebruikers van statistieken terecht verschillende cijfers. Het CBS publiceert daarom niet één maar een aantal werkloosheidscijfers. Des te ruimer de criteria, des te hoger het aantal werklozen. In 1998 lag het laagste aantal op bijna 290 duizend (geregistreerde werklozen) en het hoogste aantal op ruim 900 duizend (totaal aantal mensen dat betaald werk wil hebben). Daartussen bevinden zich de cijfers over het aantal werkloosheidsuitkeringen en over de werkloze beroepsbevolking (bijna 350.000). Nogmaals, dit zijn allemaal CBS-cijfers. Het CPB houdt er dus niet een eigen definitie op na, maar het maakt prognoses van CBS-cijfers. De cijfers van de geregistreerde werkloosheid krijgen relatief veel aandacht omdat het CBS ze maandelijks publiceert. We hopen over een jaar ook voor de andere werkloosheidscijfers actuele kwartaalcijfers te kunnen publiceren.

Arbeidsvoorziening Nederland heeft geen taak op het gebied van de statistische informatievoorziening over werkloosheid. Vanwege de bestandsvervuiling in hun registratie is tien jaar geleden het meten van de geregistreerde werkloosheid bij het CBS ondergebracht. Het CBS is een onafhankelijk instituut. De besluiten over statistieken en definities worden niet door de politiek genomen. Het is dus niet aan de orde dat het CBS een kunstmatig laag werkloosheidscijfer samenstelt omdat dat politiek goed uitkomt.