Vluchtelingenclub eist tegen zichzelf strafvervolging

Het gerechtshof in Arnhem behandelt donderdag een verzoek van VluchtelingenWerk Nederland zelf om te worden vervolgd wegens betrokkenheid bij de aanschaf van valse paspoorten voor asielzoekers.

Dit heeft een woordvoerster van VluchtelingenWerk bevestigd. De organisatie wil dat het hof het openbaar ministerie dwingt VluchtelingenWerk te vervolgen, in de hoop dat ,,de schijn van criminaliteit rond VluchtelingenWerk'' wordt weggenomen.

Het openbaar ministerie in Zutphen bepaalde anderhalf jaar geleden dat VluchtelingenWerk in Apeldoorn zich schuldig had gemaakt aan strafbare feiten door geld ter beschikking te stellen aan asielzoekers voor de aanschaf van valse paspoorten. Op deze paspoorten is destijds een aantal asielzoekers in het kader van gezinshereniging van Noord-Irak naar Nederland gekomen.

Het openbaar ministerie berispte VluchtelingenWerk, maar ging niet over tot vervolging, omdat de omstandigheden in Noord-Irak ,,bijzonder'' waren. VluchtelingenWerk betreurde dat besluit. Ze acht de kwestie zo principieel, dat ze nu het hof heeft gevraagd alsnog vervolging in te stellen op grond van artikel 3 van het Wetboek van strafrecht.

VluchtelingenWerk hoopt uiteindelijk van de rechter te horen dat het meewerken aan het verkrijgen van `niet-officiële papieren' niet strafbaar is als er geen andere middelen bestaan om de vluchtelingen naar Nederland te krijgen.

Indien de rechter bepaalt dat VluchtelingenWerk wèl strafrechtelijk in de fout is gegaan, wil de organisatie via andere wegen ,,deze kwestie aan de kaak stellen'', aldus de woordvoerster.

VluchtelingenWerk verwijst naar het Vluchtelingen-verdrag om zich vrij te pleiten. Dit verdrag stelt dat vluchtelingen gebruik mogen maken van ,,illegale middelen'' om bedreigingen in eigen land te kunnen ontvluchten. De woordvoerster: ,,VluchtelingenWerk vindt dat organisaties die voor deze vluchtelingen opkomen daarvoor niet in de beklaagdenbank thuishoren.''

De kwestie van vervalste reisdocumenten is een gevoelig onderwerp. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie komen veel asielzoekers op vervalste reisdocumenten naar Nederland.