Toezichthouder: geen versnipperde controle op post

Het toezicht op de Nederlandse postmarkt dreigt te versnipperen. In de plannen van staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) zijn straks twee concurrentiebewakers (de Opta en de NMa) belast met een deel van deze taak. Volgens de Opta, specifiek belast met het toezicht op de post- en telecomsector, onstaat daardoor een onwerkbare situatie. Dat schrijft de Opta in een eind vorige week verzonden brief aan De Vries. Deze week spreekt de Tweede Kamer over het toezicht op de postmarkt.

De Opta wil dat de bewindsvrouwe een keuze maakt: of het toezicht op de postsector volledig overhevelen naar de NMa, of de taken bij de Opta laten. In dat laatste geval wil de toezichthouder voor post en telecom echter ook mogelijkheden krijgen om op te treden als een bedrijf de spelregels voor vrije concurrentie overtreedt. ,,Het is aan de staatssecretaris om te beslissen. Maar zonder instrumenten is het voor ons niet zinvol om het toezicht te blijven uitoefenen'', zegt een woordvoerder van de Opta.

De overheveling van taken van de Opta naar de NMa hangt samen met de verdere liberalisering van de postmarkt. Wanneer de postmarkt een `gewone' markt is geworden, is volgens het kabinet geen behoefte meer aan een sectorspecifieke toezichthouder zoals de Opta. Vanaf dat moment kan de NMa, die verantwoordelijk is voor het algemene toezicht op de concurrentieverhoudingen in Nederland, het werk van de Opta overnemen. Staatssecretaris De Vries wil de rol van de Opta in de postsector nu al afbouwen, omdat begin volgend jaar in Nederland de nieuwe Postwet van kracht wordt. Die wet verkleint de monopoliepositie van PTT Post (dochter van het logistiek concern TNT Post Groep) en biedt binnenlandse en buitenlandse concurrenten meer ruimte op de Nederlandse postmarkt.

In de plannen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat moet de NMa er op toezien dat PTT Post geen gebruik maakt van kruissubsidies (het gebruiken van monopoliewinsten voor andere activiteiten) en koppelverkoop (het bieden van een dienst onder voorwaarde van het afnemen van andere diensten). Volgens de Opta raakt haar toezichthoudende functie daardoor zo uitgekleed dat het ministerie dan beter kan besluiten om de NMa alle taken te laten overnemen.

De klacht van de Opta wordt toegejuicht door concurrenten van TPG. Zij zijn bang dat een versnippering van het toezicht ertoe leidt dat monopolist PTT Post te veel vrij spel krijgt.