Onenigheid over sociale zekerheid

De sociale partners, werkgevers en werknemers, weigeren nog steeds met het kabinet te praten over de uitvoering van de sociale zekerheid.

Een geheim gehouden overleg, afgelopen zaterdag, tussen FNV-voorzitter De Waal, VNO-NCW-voorzitter Schraven en de beide bewindslieden van Sociale Zaken, minister De Vries en staatssecretaris Hoogervorst, heeft geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd.

In een reguliere bijeenkomst van de sociale partners, gisteravond, hebben zij eensgezind besloten het overleg met minister De Vries (PvdA) en staatssecretaris Hoogervorst (VVD) niet voort te zetten. De bewindslieden houden vast aan hun plan de uitvoering van WW en WAO in overheidshanden te leggen, zonder zeggenschap van vakbeweging en werkgevers.

Tijdens het overleg van afgelopen zaterdag ,,zagen we de deurknop bewegen, maar we wisten niet of de deur ook open zou gaan'', aldus De Waal gisteravond. Uiteindelijk bleken De Vries en Hoogervorst volgens De Waal niet bereid over de hoofdlijnen van hun plannen te praten. ,,Wij hebben geconstateerd dat minister en staatssecretaris geen enkele concrete toezegging tot wijziging hebben gedaan.''

Werkgevers en werknemers willen meer zeggenschap in de uitvoering van de sociale zekerheid. Eerder al hadden zij een eigen plan opgesteld. Daarbij stelden ze een model voor van verregaande privatisering van de uitvoering van WW en WAO. In dat plan krijgen de sociale partners daar wel zeggenschap over.

Het ministerie betreurt de opstelling van de sociale partners. ,,Ze praten niet over ons plan, maar houden vast aan hun eigen advies.

Zowel De Vries als premier Kok heeft echter duidelijk gemaakt dat dit een onbegaanbare weg is'', aldus een woordvoerder van de minister vanmorgen. De bewindslieden zijn volgens de woordvoerder wel degelijk bereid over het plan te praten.

Intussen heeft De Vries laten weten dat de afronding van zijn plannen meer tijd kost dan gedacht. Het zal zeker niet lukken om, zoals de bedoeling was, voor de kerst de plannen voor de herinrichting van de sociale zekerheid af te hebben.

De sociale partners denken dat die extra tijd in hun voordeel is. In een uitgebreide studie gaan ze de kabinetsplannen van commentaar voorzien. ,,We gaan ze punt voor punt fileren'', aldus De Waal.

Dit wordt de eerste keer dat sociale partners inhoudelijk op het kabinetsplan gaan reageren. Enkele weken geleden stapten zij boos op uit het eerste overleg erover met de minister.