Onderzoek naar machtsmisbruik Soeharto hervat

De openbaar aanklager in Jakarta wil het onderzoek naar malversaties van Indonesië's oud-president Soeharto heropenen. Volgens berichten in de Indonesische media zijn er nieuwe aanwijzingen van corruptie gevonden die een voorgezet onderzoek rechtvaardigen.

Het onderzoek naar de handel en wandel van Soeharto geschiedt onder verantwoordelijkheid van procureur-generaal Marzuki Darusman, die twee maanden geleden werd benoemd bij het aantreden van president Abdurrahman Wahid. Darusmans voorganger, procureur-generaal Ismudjoko, had een paar weken daarvoor verklaard dat het onderzoek werd beëindigd wegens gebrek aan bewijs. Maar volgens Darusman, die vanochtend wordt geciteerd in de Indonesische media, zijn er wel degelijke aanwijzingen dat Soeharto tijdens zijn presidentschap overheidsgelden heeft laten wegsluizen naar liefdadigheidsstichtingen en ondernemingen met het doel om zijn kinderen, andere familieleden en vrienden te bevoordelen.

Een woordvoerder van het bureau van procureur-generaal Darusman zei vanochtend dat er nieuwe documenten zijn opgespoord die erop wijzen ,,dat Soeharto misbruik heeft gemaakt van zijn functie''. Het besluit om het onderzoek te heropenen, betekent volgens hem automatisch dat de eerdere beslissing, onder de regering-Habibie, om de zaak te seponeren komt te vervallen. De advocaat van Soeharto, Juan Felix Tampubolon, reageerde vanochtend dat het besluit om het onderzoek te heropenen is ingegeven door ,,politieke'' overwegingen en niet door juridische.

Al onmiddellijk na zijn aantreden in oktober zei procureur-generaal Darusman het onderzoek van zijn voorganger te willen overdoen. Ook verklaarde Darusman dat hij het schandaal rond de Bank Bali, waarbij grote geldbedragen werden overgeheveld naar de verkiezingskas van oud-president Habibie, diepgravend zal onderzoeken. ,,Het is cruciaal dat deze twee zaken op een goede en duidelijke manier worden opgelost, zodat de boodschap voor iedereen helder is: we zullen geen achterbakse zaken meer toestaan'', zei hij.

President Wahid heeft herhaaldelijk gezegd dat ook hij vindt dat het onderzoek naar corruptie doorgang moet vinden. Maar hij heeft ook gezegd de 78-jarige Soeharto vergiffenis te willen schenken indien blijkt dat de beschuldigingen tegen hem kloppen. Hij wil ermee volstaan dat de zieke Soeharto in dat geval de ten onrechte verworven overheidsgelden terugbetaalt.Tegen dat voornemen is door critici protest aangetekend omdat daarmee volgens hen de rechtstaat niet is gediend.( AFP)