Nog geen contact met Polar Lander

Het Amerikaanse ruimtevaartcentrum NASA is er vanmorgen opnieuw niet in geslaagd contact te krijgen met de Marsverkenner Polar Lander. Technici van NASA hadden gezegd dat vanmorgen de ,,laatste goede'' kans bestond om de verbinding met de Polar Lander, die meer dan 300 miljoen gulden heeft gekost, te herstellen. Ze veronderstelden dat ze vanmorgen een signaal zouden ontvangen als het toestel zichzelf in een soort beschermde status heeft geschakeld. Nu dat kennelijk niet is gebeurd, wordt het steeds gecompliceerder om contact te maken. (AP)