Luchthaven in zee

In NRC Handelsblad van 25 november wordt geschreven dat de kansen snel afnemen voor de aanleg van een nieuw vliegveld op een kunstmatig eiland in de Noordzee. Vervolgens wordt gesteld dat de meest aantrekkelijke variant zou zijn een vliegveld van 4.000 ha en 6 banen op meer dan 20 km uit de kust ergens tussen Katwijk en Noordwijk, maar dan zou wel een financieel tekort ontstaan tussen de 13 en 26 miljard gulden.

In de jaren '50 heeft de RLD al gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van uitbreiding van Schiphol, toen nog in alle opzichten een acceptabele luchthaven. Ondanks deze waarschuwingen heeft de politiek daarna steeds ingestemd met alle uitbreidingen en heeft relocatie van Schiphol steeds afgehouden.

Bij verplaatsing van de luchthaven naar zee wordt steeds maar gesproken over een eiland. Er zijn echter alternatieven die aanzienlijk goedkoper zijn en bovendien het zeemilieu niet belasten. Wat te denken van landingsbanen van aan elkaar gekoppelde grote drijvende caissons. Japan doet hier al proeven mee. Men zou ook met één landingsbaan kunnen beginnen voor bijvoorbeeld goederen- transport waarbij de containers direct op containerschepen kunnen worden overgeladen. Overigens is men met drijvende landingsbanen niet gebonden aan de Noordzee, want ook de Markerwaard is een optie, hetgeen uit oogpunt van logistiek zelfs beter zal zijn.