Levenslang voor Hutu om genocide

Een vroegere leider van de beruchte Hutu-militie die de genocide van 1994 in Rwanda uitvoerde, is gisteren tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld door het Rwanda-tribunaal van de Verenigde Naties.

Georges Rutaganda (43), zakenman en vice-voorzitter van de Interahamwe militie, werd door het hof in Arusha (Tanzania) schuldig bevonden aan genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en moord wegens zijn aandeel in de dood van naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's.

Rutaganda liet Tutsi's naar zijn garage in de Rwandese hoofdstad Kigali brengen waar ze op zijn bevel werden vermoord. Volgens de rechtbank was hij ook direct betrokken bij de dood van duizenden Tutsi's die hun toevlucht hadden gezocht in een technische school in Kigali. Voorts had hij een leidende rol gespeeld bij de verspreiding van wapens voor de uitroeiing van Hutu's en wegversperringen opgericht waar Tutsi's werden opgepakt en vermoord. ,,Hij beging dergelijke misdaden en toonde nooit enige spijt'', aldus de Senegalese rechter Laity Kama namens het drie rechters tellende hof.

Rutaganda hoorde gisteren onaangedaan toe. In juni, aan het eind van de 28 maanden durende behandeling van zijn zaak, bezwoer hij het hof huilend dat hij onschuldig was, en dat hij daarentegen tijdens de genocide levens had gered. Zijn advocaten voerden verder aan dat Rutaganda aan een – niet gespecificeerde – ziekte leed; zelf smeekte hij de rechters toen hem zijn laatste dagen bij zijn familie te laten doorbrengen.

Rutaganda's hoofdadvocaat, Tiphaine Dickson, zei tegen het vonnis in beroep te gaan. Volgens haar is het vonnis politiek gemotiveerd. Daarbij wees ze op het besluit van het hof van vorige maand om een andere prominente verdachte op formele gronden te laten gaan. Dit besluit wekte in Rwanda grote woede.

Rutaganda is de vierde verdachte die levenslang krijgt van het Rwanda-tribunaal. Zijn voorgangers zijn de vroegere Rwandese premier Jean Kambanda, ex-burgemeester Jean-Paul Akayesu en ex-provinciegouverneur Clement Kayishema. Er wachten op dit moment 34 verdachten op berechting. (Reuters, AP)