Kritisch rapport over Brits vlees

Een nieuw rapport van het Franse instituut voor voedselveiligheid AFSSA over de kwaliteit van Brits rundvlees heeft de regering-Jospin gisteren opnieuw voor een moeilijke beslissing geplaatst. Het instituut adviseert de regering bij een eventuele beslissing om het importverbod voor Brits rundvlees op te heffen ,,zeer zorgvuldig de daarmee verband houdende gezondheidsrisico's te overwegen''.

Minister-president Lionel Jospin zegde gisteravond toe uiterlijk morgen uitsluitsel te geven of het Franse importverbod voor Brits rundvlees wordt opgeheven, zoals de Europese Unie verlangt.

In een verklaring zei het AFSSA gisteren tot de conclusie te zijn gekomen dat de bestaande maatregelen van de Britse autoriteiten en de Europese Commissie tegen de gekkekoeienziekte inderdaad de verspreiding van deze ziekte – die de hersenaandoening Creutzfeldt-Jakob kan veroorzaken - beperken. Maar het rapport van AFSSA geeft ook aan dat die maatregelen geen garantie bieden dat de ziekte wordt uitgebannen.

Het instituut adviseert de regering zeker te stellen dat een beslissing tot opheffing van het importverbod kan worden teruggedraaid. Dat acht AFSSA noodzakelijk ,,om het mogelijk te maken dat elk risico van mogelijke blootstelling van consumenten aan de ziekte – die in een later stadium kan optreden – onmiddellijk kan worden beëindigd''.

De Europese Unie stelde in 1996 een importverbod voor Brits rundvlees in, nadat de gekkekoeienziekte zich in Groot-Brittannië had geopenbaard. In augustus jongstleden werd besloten het importverbod per 1 oktober weer op te heffen.

Maar Frankrijk weigerde daaraan mee te werken omdat AFSSA bepaalde dat het Britse vlees niet geheel vrij van gezondheidsrisico's was. Daarop ondernam de Europese Commissie juridische actie tegen Parijs. Intussen werd in overleg tussen de EU en de Britse autoriteiten een aantal veiligheidsmaatregelen op de export van Brits rundvlees verscherpt, om opheffing van het Franse importverbod alsnog mogelijk te maken.

Premier Jospin zei gisteren op een persconferentie dat AFSSA met zijn nieuwe rapport ,,precies heeft gedaan'' wat van het instituut werd verwacht. ,,Het heeft een beslissing gegeven die ons meer helderheid verschaft, een advies dat nieuwe elementen bevat.''

Frankrijk en Duitsland zijn de enige lidstaten van de EU die nog een importverbod tegen Brits rundvlees handhaven. In de Duitse Bondsraad bestaat bij de afgevaardigden van een groot aantal deelstaten nog groot bezwaar tegen opheffing van het verbod. (AP)