Jorritsma vindt SER-advies te slap

Minister Jorritsma van Economische Zaken is teleurgesteld over het advies dat de Sociaal-economische Raad (SER) heeft uitgebracht over de arbeidsdeelname van ouderen. De SER stelt in een unaniem advies dat in beginsel alle arbeidsgeschikte personen jonger dan 60 deel dienen te nemen aan het arbeidsproces. Ook vindt de SER dat uittreding van 60-plussers dient plaats te vinden op basis van een bewuste individuele keuze, waarbij kosten en baten tegen elkaar worden afgewogen.

,,De leeftijd van 60 jaar steekt mij als een graad in de keel'', aldus Jorritsma gisteren in Wassenaar. Zij vindt vervroegd pensioen prima, als men daar zelf voor betaald heeft. Zij vindt niet dat daaraan een bepaalde leeftijd gekoppeld moet worden. Als het aan de SER ligt, kent ons land tot het jaar 2009 nog de vut-regelingen, waarbij niet de werknemer zelf het vervoegd uittreden financiert, maar dat gebeurt via een collectieve regeling, aldus Jorritsma. De bewindsvrouw sprak tijdens een bijeenkomst, die in het teken stond van de concurrentiekracht van ons land. (ANP)