Hackers hebben vrij spel op Internet

Deskundigen menen dat het kabinet het gevaar van computercriminaliteit onderschat. De straffen zijn veel te laag.

De wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, dat van Strafvordering en de Telecommunicatiewet – samen aangeduid als de Wet op de Computercriminaliteit II – schieten tekort. Sabotage en terreur op Internet kunnen er niet door worden voorkomen of vervolgd. Dat heeft vooral te maken met het internationale karakter van `cyberacties', waardoor nationale wetgeving per definitie tekortschiet.

Dat bleek gisteren tijdens een hoorzitting van de vaste commissie voor Justitie in de Tweede Kamer. Ir. H.A.M. Luijf, verbonden aan het Fysisch en Electronisch Laboratorium van TNO en de Technisch Fysische Dienst van de TU Delft concludeert uit het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting, dat het kabinet `nog niet geheel wakker is' als het veronderstelt dat Nederland geïsoleerd wordt bekeken als los onderdeel van het `worldwide web'.

Als terroristen vanuit het buitenland aanslagen plegen, kunnen ze in Nederland niet strafrechtelijk worden aangepakt en zullen deze `hackers' bijgevolg ongestoord allerlei economische sectoren kunnen ontregelen. Daarbij valt volgens Luijf te denken aan de telecombranche, de distributeurs van energie en het bankwezen. Banken vrezen daardoor niet zozeer grote sommen geld te verliezen, maar eerder grote schade aan het imago, aldus dr. M.A.A. Sonnemans van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Voor zover het om hackers gaat die binnen Nederland opereren is de strafmaat een lachertje, meent Luijf, zodat ze nergens door zullen worden afgeschrikt. ,,Op het platleggen van de alarmcentrale 112 staat twee weken celstraf, terwijl je voor vloeken in de kerk al een jaar riskeert.''

E.T. van Hoorn, korpschef politie Noord-Brabant die het woord voerde namens het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), deelt de zorg van Luijf en hekelt evenzeer het gebrek aan onderkenning van de omvang van het potentiële probleem door het kabinet. ,,We staan aan de vooravond van een digitale samenleving waarin hackers voor serieuze dreiging kunnen zorgen. Tijdens de Kosovo-crisis hebben we gezien dat computersystemen worden aangevallen. Je hoeft zelf niet altijd in een conflictsituatie te verkeren om daar slachtoffer van te worden.''

De juristen prof.mr. Th.A. de Roos van de Leidse universiteit en prof.mr. Y. Buruma van de Universiteit Nijmegen vrezen dat er strafrechtelijk niet veel kan worden uitgericht tegen `krankzinnigen die heel veel schade kunnen aanrichten'.

Zij verwachten meer van technische middelen waarmee die `krankzinnigen' van hun daden kunnen worden afgehouden dan van wetgeving, die onvermijdelijk – en zeker bij de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie – achterloopt bij de werkelijkheid.

De mogelijkheden om Internet door zelfregulering schoon te houden zijn beperkt. Dat geldt ook voor de verzending van `spam', reclame via e-mail. Volgens de verenigde Internet Service Providers kunnen zij wel tot zelfregulering komen, maar blijft er altijd de mogelijkheid dat een nieuwkomer zich daar niets van aantrekt.