Geïmpregneerd hout blijft taboe

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) mag doorgaan met de voorbereidingen voor een importverbod van verduurzaamd hout. Ook het verbod op het gebruik van pergola's, speeltoestellen en schuttingen, die met steelkoolteerolie of wolmanzouten zijn geïmpregneerd, blijft van kracht.

Dat heeft de president van de rechtbank in Den Haag vanmorgen in kort geding beslist. Het geding was aangespannen door 26 bedrijven en organisaties uit de houtbranche, aangevoerd door de Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland.

De maatregelen tegen het zogenoemde `gifhout', dat vooral in tuinen gebruikt wordt, zijn volgens het ministerie nodig wegens het gevaar voor de gezondheid en het milieu. Het hout is onder druk geïmpregneerd met hoge doses arseen, chroom en koper (groenkleurig hout) of een destillaat van teerolie (bruinkleurig hout). De gevaarlijke stoffen logen uit het hout en komen in bodem en (grond)water terecht. In de afvalfase vormt het hout bovendien een probleem. Om die reden bereidt VROM een importverbod voor en heeft het College voor de Toetsing van Bestrijdingsmiddelen (CTB) per 1 januari de toepassing van de gevaarlijke stoffen in tuinhout verboden.

President mr. A. H. van Delden concludeert dat de regels, waarop het CTB besloten heeft de verduurzamingsmiddelen te weren, aansluiten bij de Europese Biocidenrichtlijn. Uit het feit dat de Europese Commissie noch formeel noch informeel geprotesteerd heeft tegen de Nederlandse regels, kan volgens de president worden afgeleid dat VROM ,,op de ingeslagen weg mag voortgaan''.

De president verwijst in zijn vonnis ook naar de lopende bestuurlijke procedures. ,,Eiseressen hebben daarbij nog voldoende mogelijkheid om van zich te doen horen''. De president laat zich niet uit over de milieugevaarlijkheid van het bewerkte hout. Volgens de branche is het hout veel minder gevaarlijk dan het ministerie zegt. De Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland (VHN) wilde vanmorgen niet reageren op het vonnis. De branche heeft eerder al bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen de Nederlandse aanpak van verduurzaamd hout. Volgens de VHN wordt de sector ,,zwaar getroffen'' door de maatregelen. De stichting Natuur en Milieu juicht het verbod toe.