Europese fusie in kernenergie

Het Franse bedrijf Framatome en het Duitse Siemens hebben gisteren een fusie van hun divisies voor de technologie van kerncentrales bekendgemaakt. Ze vormen een gezamenlijk bedrijf dat het grootste wordt in deze sector.

Het nieuwe bedrijf kan volgens de fusiepartners, als op tijd toestemming wordt verleend door de mededingingsautoriteiten, in het derde kwartaal van volgend jaar van start gaan en krijgt een gezamenlijke omzet van 3,1 miljard euro (6,5 miljard gulden).

Sinds 1989 werken de twee bedrijven al nauw samen, in het bijzonder binnen de joint venture NPI, aan de ontwikkeling van een Europese drukwaterreactor (EPR). Ook leveren Siemens en Framatome onderdelen voor onderhoud, modernisering een betere beveiliging van kernreactoren die door andere leveranciers zijn gebouwd, onder andere in centrales van Russisch ontwerp.

In de nieuwe joint venture die de totale technologie van beide bedrijven in de nucleaire sector zal omvatten, krijgt Framatome een belang van 66 procent en Siemens 34 procent. De Franse regering behoudt met een belang van 53 procent via diverse staatsinstellingen een belangrijke invloed.

De Franse minister van Financiën Christian Sautter zei gisteravond te verwachten dat de positie van Framatome door de fusie wordt verstevigd, juist in een periode van sterk toenemende concurrentie op de elektriciteitsmarkt, die het gevolg is van de liberaliserinjg in Europa.

Zijn collega van Industrie Christian Pierret meent dat de nieuwe combinatie Framatome kan beschermen tegen de effecten van wat hij omschreef als ,,de nucleaire winter'', ofwel de sterk dalende populariteit van kernenergie in West-Europa.

Veel EU-landen, zoals Zweden, Duitsland, Italië, Spanje en Nederland zijn bezig kernenergie af te schaffen of hebben in elk geval een moratorium op de bouw van nieuwe centrales afgekondigd.

Maar Pierret omschreef het fusieplan als een ,,industriële visie op de lange termijn, een voorbereiding op een toekomstige periode waarin kerncentrales vervangen moeten worden.''

In Frankrijk, met zijn uitgebreide park van meer dan 50 kerncentrales, liggen voor Siemens en Framatome nog aanzienlijke kansen in het onderhoud en de vervanging van centrales. Daar zou ook behoefte aan de nieuwe EPR kunnen ontstaan. Ook Turkije heeft belagstelling voor kernenergie. Maar de Aziatische markt biedt in de nieuwbouw van centrales meer mogelijkheden.

In China heeft Framatome als twee grote kerncentrales in aanbouw. Japan, Taiwan en China willen de opwekking van elektriciteit met kernreactoren verder uitbreiden.