Den Haag kende risico tramtunnel

De gemeente Den Haag is er ten minste zesmaal voor gewaarschuwd dat bij de bouw van de tramtunnel gevaar van lekkage bestond. Zeker vier keer is de gemeente te verstaan gegeven dat het tunnelontwerp dermate experimenteel was dat de verzekeringspolis risico's van lekkage nagenoeg niet dekte.

Dit blijkt uit interne gemeentelijke stukken die deze krant ter beschikking kreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). De bouw van de tramtunnel (geraamde kosten 282 miljoen gulden) begon in 1996. Hij is sinds februari 1998 lek. De gemeente meldde vorige week meerkosten oplopend tot 90 miljoen en uitstel met vier jaar tot 2004. Ook werd een nieuwe methode gelanceerd om de tunnel af te bouwen.

Uit de stukken blijkt dat de gemeente het jaar voorafgaande aan het lek zesmaal werd gewaarschuwd. Dit deden de verzekeraar, alle aanbiedende aannemers en projectadviseur Berenschot. De verzekeraar en Berenschot wezen er ook op dat het ontwerp niet volledig was verzekerd inzake de waterwerende groutboog. Precies dit deel van het ontwerp faalde toen het lek ontstond.

Berenschot waarschuwde in december 1997 ook dat ,,spanningen in de samenwerking'' zo groot waren dat de projectleider ,,onvoldoende'' tijd had ,,voor het optimaal sturen van het project''. Uit de stukken blijkt dat de gemeente niet wist hoe te handelen toen het lek er was. Uit nood werd de aannemer schuld in de schoenen geschoven. Een brief aan subsidiënt Rijkswaterstaat toont echter aan dat de gemeente er niet zeker van was of de aannemer blaam trof. Aannemer en gemeente ruziën nog altijd. De verzekeraar heeft alle claims van de gemeente afgewezen, uitgezonderd 50.000 gulden voor een vernield wegdek.

TRAMTUNNEL:pagina 3