Borst: wachten met transplantatie dierlijke organen

Academische ziekenhuizen mogen voorlopig geen onderzoek met dierlijke bestanddelen bij mensen doen. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft ze gevraagd daarmee te wachten totdat de Tweede Kamer zich uitgesproken heeft over xenotransplantatie waarbij dierlijke organen (met name van varkens) worden ingeplant bij mensen. Borst wil dat de ziekenhuizen in tussentijd ook geen onderzoeksplannen voor goedkeuring voorleggen aan de centrale commissie die met het toezicht daarop is belast. Twee ziekenhuizen willen, zoals in het buitenland al gebeurt, bij patiënten die lijden aan acuut leverfalen het bloed buiten het lichaam door varkenslevercellen laten zuiveren. De Kamer is bang voor de hieraan verbonden risico's bij deze overigens dodelijke aandoening. Zij maakt geen bezwaar tegen toepassing van varkenshartkleppen en delen van het varkenshersenvlies. Deze worden al langer bij mensen gebruikt.