Blanken niet in functie Bijlmer

Voor de hoge functie van stadsdeelsecretaris in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost komen uitsluitend kandidaten uit etnische groepen in aanmerking. Autochtonen hoeven niet te solliciteren.

Het zogenoemde Zwart Beraad van allochtone deelraadsleden wilde in 1996 voor hoge functies in Zuidoost uitsluitend allochtonen in aanmerking laten komen, maar het dagelijks bestuur en wethouder Van der Aa verhinderden dat toen. Een sollicitatieprocedure moest openstaan voor iedereen.

Het huidige stadsdeelbestuur heeft wel gekozen voor de meest vergaande vorm van positieve discriminatie. Om de ,,mulitculturalisatiedoelstellingen'' te bewerkstelligen is hier nu voor gekozen. Het stadsdeel heeft 85.000 inwoners, van wie 61 procent afkomstig uit etnische groepen. Het aandeel allochtone werknemers wordt geschat op 25 procent. En dat moet naar vijftig procent, aldus het stadsdeelbestuur. De VVD in de deelraad vindt dat er sprake is van discriminatie en vraagt het stadsdeelsbestuur om opheldering.

Volgens een woordvoerder van de Commissie gelijke behandeling is het bij vacatures uitsluiten van bepaalde groepen in sommige gevallen mogelijk. Maar dan moet het wel bijvoorbeeld gaan om een ,,rasbepaalde functie'', zoals een Marokkaanse jeugdwerker voor de begeleiding van Marokkaanse jongeren. Ook is het geoorloofd, aldus de commissie, als er een extreme ongelijkheid moet worden rechtgetrokken. Daarbij kunnen lokale omstandigheden een rol spelen, zoals in Zuidoost het percentage allochtone inwoners.

Opmerkelijk is dat de gemeente Amsterdam vorig jaar juist aangaf af te willen van positieve discriminatie bij vacatures, omdat het nauwelijks heeft gewerkt. Wethouder Van der Aa (minderhedenbeleid) vindt dat functies moeten open staan voor iedereen. Hij pleit voor beter gebruik van alternatieve werving.

Directeur I. Akel van het Nederlands Centrum Buitenlanders vindt de advertentie van Zuidoost ook te ver gaan. ,,Positieve actie is goed. Ze hadden beter een duidelijke voorkeur kunnen aangeven. Op deze manier ontstaat er een onnodige discussie.''